Τύποι καταχώρησης: Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες / Αλουμίνιο