Τύποι καταχώρησης: Θάλασσα, Σκάφος / Internet Media