Τύποι καταχώρησης: Τεχνολογία, Διαδίκτυο / Εκδόσεις Πληροφορικής, Τεχνολογίας