Τύποι καταχώρησης: Τεχνολογία, Διαδίκτυο / E-shop Προϊόντων-Υπηρεσιών