Τύποι καταχώρησης: Τεχνολογία, Διαδίκτυο / Διαδίκτυο, Νέα Οικονομία