Τύποι καταχώρησης: Κράτος, Πολιτική / Internet Media