Τύποι καταχώρησης: Κράτος, Πολιτική / Δήμοι, Κοινότητες