Τύποι καταχώρησης: Κράτος, Πολιτική / Ασφαλιστικά Ταμεία