Τύποι καταχώρησης: Κράτος, Πολιτική / Αμυνα, Ασφάλεια