Τύποι καταχώρησης: Κοινωνία, Εθελοντισμός / Γενεαλογία