Τύποι καταχώρησης: Επιστήμη, Έρευνα / Ανθρωπολογία