Τύποι καταχώρησης: Εκπαίδευση, Εργασία / Kομμωτική Τέχνη