Τύποι καταχώρησης: Εκπαίδευση, Εργασία / Iδιωτικά Εκπαιδευτήρια