Τύποι καταχώρησης: Χρήμα, Ασφάλειες, Νομικά / Οργανισμοί