Τύποι καταχώρησης: Αυτοκίνητο, Μοτοσικλέτα / Internet Media