Τύποι καταχώρησης: Αυτοκίνητο, Μοτοσικλέτα / Εισαγωγείς Αυτοκινήτων