Τύποι καταχώρησης: Απόδημος Ελληνισμός / Ειδήσεις, ΜΜΕ